Home - Vereniging - Sportiviteit en Respect

Sportiviteit en Respect

Sportiviteit en Respect

Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders en negatief gedrag van spelers en supporters.

Zovoc hecht aan goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Zovoc wil een vereniging zijn waar je je veilig voelt en graag wilt zijn. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor scheidsrechters, ouders en supporters. Als vereniging staan wij voor de kernwaarden Sportiviteit en Respect.

Zovoc sluit daarmee aan op landelijke bewegingen als Positief Coachen, Sportiviteit & Respect en Vreedzaam. We nemen incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus. De club heeft ook twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) die kunnen adviseren bij incidenten.

Algemene gedragscode Zovoc

Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze regels niet naleeft, of meldt het bij de begeleiders/coaches.

Sporters

 1. Train en speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 3. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 4. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 5. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Trainers en coaches/begeleiders  (Positief coachen)

 1. Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken.
 2. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 3. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de wedstrijd.
 5. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

Scheidsrechters

 1. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit.
 2. Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten.
 3. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 4. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 5. Let them play.

 Ouders en verzorgers

 1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 2. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/-vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 3. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams en respecteer de beslissingen van scheidsrechters, trainers en coaches.
 4. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 5. Erken de waarde en het belang van trainers/coaches en scheidsrechters. Deze vrijwilligers geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Zijn er ondanks bovengenoemde regels toch nog problemen, zit je ergens mee of ben je het ergens niet mee eens? Blijf er dan niet mee lopen maar bespreek het met je trainer, coach of iemand van de jeugdcommissie / TC. Dan kunnen we daar vast iets aan doen.

Top