Home - Vereniging - Sportiviteit en Respect

Sportiviteit en Respect

Sociale veiligheid

Bij ZOVOC hoort het verenigingsgevoel. Iedereen moet zich welkom voelen. Grensoverschrijdend gedrag wordt op geen enkele wijze getolereerd.

Als basis voor dit beleid hanteren we gedragsregels, hebben we vertrouwenscontact-personen aangesteld en moet elke trainer, coach, kampbegeleider en de leden van het  bestuur, de seniorencommissie, de jeugdcommissie en evenementencommissie van ZOVOC een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

 

Bij ZOVOC:

 • Accepteren en respecteren we de ander zoals men is en discrimineren wij niet.
 • Willen we dat elk (aspirant) volleyballend lid met plezier kan volleyballen.
 • Behandelen we onze tegenstanders en scheidsrechters met respect.
 • Hebben we waardering voor onze vrijwilligers.
 • Durven we onderwerpen/zaken bespreekbaar te maken.
 • Spreken we elkaar aan op naleving van de gedragsregels en ondersteunen we elkaar

 

Kernwaarden van Zovoc

Sportiviteit en respect

Sportiviteit en respect staan bij ons voorop. Volleybal is een teamsport. Het team is groter dan alleen je volleybalteam. Je medespelers, de vele vrijwilligers én tegenstanders maken volleyballen mogelijk. We streven dan ook naar teamspirit door de hele vereniging heen. Of je nou speler, scheidsrechter, teller, supporter of bestuurslid bent. We doen het samen, met respect voor elkaar én voor de tegenstander. Waarom? Omdat jij dat verdient en de ander ook.

 

Wij doen het samen

Zovoc is een vereniging. Dit impliceert een andere benadering van verbinding. Wij maken het graag expliciet. Lid zijn van Zovoc is geen zakelijke, financiële transactie gericht op consumeren maar een duurzame verbinding waarbij we in vereniging . Individuele én gezamenlijke doelen proberen te bereiken. Volleybal is teamsport, niet alleen in de beoefening van de sport maar ook om het beoefenen mogelijk te maken. Zovoc maken we samen.

 

Iedereen telt mee

We zijn allen verschillend maar minimaal één ding verbind ons allen. De interesse voor onze sport, volleybal. Wat je ook doet binnen de vereniging, wie je ook bent, hoe oud of jong je bent, hoe goed of minder goed je kan volleyballen, recreatief of competitief speelt, bij ons telt iedereen mee.

Gedragsregels – Sportiviteit en Respect

Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders en negatief gedrag van spelers en supporters.

Zovoc hecht aan goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Zovoc wil een vereniging zijn waar jij je veilig voelt en graag wilt zijn. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor scheidsrechters, ouders en supporters. Als vereniging staan wij voor de kernwaarden Sportiviteit en Respect.

Zovoc sluit daarmee aan op landelijke bewegingen als Positief Coachen, Sportiviteit & Respect en Vreedzaam. We nemen incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus. De club heeft vier vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) die kunnen aanhoren en doorverwijzen bij incidenten.

 

Algemene gedragscode Zovoc

Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze regels niet naleeft, of meldt het bij de begeleiders/coaches.

Sporters

 • Train en speel met respect voor jezelf, teamgenoten, tegenstanders en de scheidsrechters.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Trainers en coaches/begeleiders  (Positief coachen)

 • Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de wedstrijd.
 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

Scheidsrechters

 • Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit.
 • Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 • Let them play.

Ouders en verzorgers

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/-vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams en respecteer de beslissingen van scheidsrechters, trainers en coaches.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van trainers/coaches en scheidsrechters. Deze vrijwilligers geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
Top