Home - Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling bij Zovoc

Om te beginnen willen we stellen dat wij van mening zijn dat iedereen die besluit te gaan volleyballen dit voor zijn/haar plezier moet doen en het hebben van plezier altijd voorop moet staan. Het is tenslotte geen werk of school.. 😉

Plezier kent echter vele gezichten en is niet voor iedereen hetzelfde. Niet in het normale leven, niet in het beoefenen van volleybal.

Ons streven is om al onze leden met plezier te laten volleyballen. Wij trachten hier invulling aan te geven door zoveel als mogelijk gelijkgestemden met elkaar in een team te laten spelen en trainen. Gelijkgestemden qua (ambitie) niveau en gelijkgestemden in de zin hoe ze het volleybal (willen) beleven. Prestatiegericht of juist wat meer recreatief.

Talentontwikkeling bij Zovoc richt zich specifiek op degenen in de leeftijdscategorie 12 tm 18 jaar die plezier (willen) beleven door bovengemiddeld gedreven bezig te zijn met goed in volleybal worden en hier ook een natuurlijke aanleg (talent) voor lijken te hebben.

Kenmerken van “talenten” zijn:

 • Goed ontwikkelde bewegingsmotoriek
 • Grote balvaardigheid
 • Snel- en zelflerend
 • Gedisciplineerd en in staat zich te focussen op taakuitvoering en -verbetering
 • Veel inzet
 • Doorzettingsvermogen

Onze ervaring heeft ons geleerd dat talent bij jeugd zich niet altijd voorspelbaar en/of lineair manifesteert en ontwikkeld. Sommige kinderen laten al heel jong veel kenmerken van “talent” zien en sommigen pas als ze wat ouder zijn. Instroom in het talentenprogramma is dus ook niet persé al op jonge leeftijd maar kan ook op latere leeftijd plaatsvinden.

Aan onze talenten bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan ons talentontwikkelprogramma. Dit programma bestaat uit een aantal mogelijke onderdelen:

 • 2 keer per week trainen (in een selectieteam en/of meetrainen met een ander team)
 • 1 keer per week specialistische training op zondag
 • Dubbel competitie spelen ( bijv. in meisjes C én meisjes B of bij D2/D1)
 • Krachttraining (Nog te organiseren)
 • Deelname aan Regionaal Talenten Centrum Rotterdam (obv selectie door RTC)
 • Deelname aan NOJK in eigen leeftijdscategorie en toernooien
 • Bemiddeling voor meetrainen / spelen bij een andere vereniging met niveau hoger dan 3e divisie

Let op! Aan deelname aan één of meerdere van deze onderdelen zijn extra kosten verbonden naast de standaard contributie.

Om de kwaliteit van ons talenten ontwikkelprogramma en talentherkenning te waarborgen hebben we een viertal hoofd/talenttrainers met ieder hun eigen focus:

 • Victor Anfiloff – CMV
 • Uberto Bel – Jongens C en B
 • Elroy Bezemer – Meisjes / Dames
 • Rogier van Meggelen – Jongens A / Heren 1 en 2

Alle vier deze trainers hebben hun sporen in het volleybal en ontwikkelen van talentvolle jeugd meer dan verdiend. Meer info over onze trainers lees je hier:

Onze hoofd/talenten trainers zijn in principe degenen die “talent” scouten. Zij overleggen hierover met regelmaat onderling en met andere trainers. Naast hun taak als hoofd/talententrainer vervullen zij ook een prominente rol om alle andere trainers te trainen. In het geven van kwalitatief hoogwaardige trainingen maar ook in het herkennen en stimuleren van talent.

Maar ook ouders zelf die merken dat hun kind meer uitdaging nodig heeft in het volleybal, meer uren zou willen maken, kunnen hier initiatief in nemen door dit te bespreken met trainer en/of Jeugdcommissie.

Wij vinden het daarbij belangrijk om aan te geven dat we intrinsieke motivatie en de “talent” kenmerken bij de kinderen zelf willen waarnemen. Dit is in het belang van alle talenten.

Het besluit om iemand toe te laten tot ons talentenprogramma ligt daarom altijd bij de Jeugdcommissie die zich hierover laat adviseren door één of meerdere (talenten)trainers.

Nevobo Regionaal Talenten Centrum

Naast trainen bij Zovoc is er voor talentvolle jeugd nog een extra mogelijkheid om zich te ontwikkelen, namelijk via het Regionaal Talent Centrum (RTC). Hier krijgen jonge talenten vanaf 11 tot en met 15 jaar de kans om samen, onder deskundige leiding, te trainen en beter te worden.

Er zijn vijf RTC’s in Nederland, het dichtstbijzijnde vanuit Zoetermeer is het RTC Rotterdam. Zovoc bekijkt elk jaar of er jeugdspelers zijn die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen volgens de daarvoor geldende herkenningscriteria. Daarbij wordt uiteraard overlegd met het kind en de ouders.

We willen benadrukken dat het mee mogen doen aan selectietrainingen van het RTC geen garanties biedt voor het ook daadwerkelijk geselecteerd worden. Die beslissing ligt altijd bij de trainers van het RTC en de lat ligt in de regel hoog. Om onnodige teleurstelling te voorkomen is het daarom aan te raden een aanmelding voor de selectie van het RTC altijd vooraf te overleggen met je trainer, coach of Jeugdcommissie.

(Pré-jeugd, jeugd en jong) Oranje

Als bij ons of bij het RTC het idee ontstaat dat jouw talent echt ver bovengemiddeld is dan kan het zijn dat we je onder de aandacht brengen bij de bondscoaches van (Pré-jeugd, jeugd of jong) Oranje en je uitgenodigd wordt om deel te nemen aan (selectie) trainingen. Dit doen we altijd pas na goed overleg met het talent zelf en de ouders/verzorgers.

Top