Home - Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten Zovoc

Op de Algemene Leden Vergadering van 4 september 2015 zijn de nieuwe statuten gepresenteerd en inhoudelijk doorgenomen met de aanwezige leden. De Statuten zijn door alle aanwezige leden goedgekeurd en daarmee vanaf seizoen 2015-2016 van kracht.

Klik hier om de statuten te downloaden.

Huishoudelijk Reglement Zovoc

Op de Algemene Leden Vergadering van 4 september 2015 is het Huishoudelijk Reglement gepresenteerd en inhoudelijk doorgenomen met de aanwezige leden. Dit Huishoudelijk Reglement is door alle aanwezige leden goedgekeurd en daarmee vanaf seizoen 2015-2016 van kracht.

Klik hier om het huishoudelijk reglement te downloaden.

Gedragsregels Zovoc

Sportiviteit en Respect

Seksuele intimidatie en pesten

Top