Home - Nieuws - De reguliere trainingen gaan weer beginnen! Denk aan de Corona maatregelen!

De reguliere trainingen gaan weer beginnen! Denk aan de Corona maatregelen!

Hallo Zovoccers,

Vanaf vandaag (maandag 31/8) gaat het reguliere rooster in met trainingsdagen en -tijden. Deze hebben jullie per e-mail ontvangen.

Graag willen we jullie nog even herinneren aan wat belangrijke punten waarmee rekening gehouden dient te worden.

De komende tijd blijven de volgende basisregels van kracht:

 • Heb je klachten, blijft thuis en laat je zo snel mogelijk testen via de GGD;
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen;
 • Schud geen handen;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek;
 • Ga direct naar huis wanneer tijdens het sporten klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Informeer de club als je het coronavirus hebt. Dit kan het beste via je trainer.
 • Zorg ervoor dat er van tevoren is afgesproken welke persoon zorgt voor de registratie van alle spelers/speelsters die komen trainen.
 • Geef per team de naam van deze persoon door aan de Senioren Commissie (SC@zovoc.nl, voorheen TC@zovoc.nl).
 • Tijdens de trainingen en de wedstrijden hoeven jullie je op het sportveld (binnen de lijnen) niet aan de 1.5-meterregel te houden.
 • Volg de looproutes die in de zalen staan aangegeven.
 • Buiten (de lijnen van) het sportveld geldt voor iedereen dat de 1.5-meterregel zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd, behalve voor 0-18-jarigen onderling. We vertrouwen erop dat jullie dit ook doen en dat jullie elkaar erop aanspreken, als de aandacht voor de 1,5-meterregel even verzwakt.
 • De kleedkamers zullen weer open zijn, maar gezien de situatie willen we jullie vragen daar zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar de sporthal en douche zoveel mogelijk thuis.

Verder volgt er t.z.t. nog een mail over de maatregelen voor de competitiedagen.

Top