Home - Nieuws - BELANGRIJK! Besluiten Bijzondere Leden Vergadering

BELANGRIJK! Besluiten Bijzondere Leden Vergadering

Beste leden van Zovoc, ouders/verzorgers,

Op vrijdag 23 april vond een digitale Bijzondere Leden Vergadering (BLV) plaats. Deze BLV was door het bestuur geagendeerd omdat het bestuur van Zovoc twee bijzondere voorstellen aan de leden ter besluitvorming wilde voorleggen. Er waren 39 stemgerechtigde leden aanwezig in de digitale BLV. Het betrof de volgende twee voorstellen:

  • Contributie seizoen 2020-2021

Door alle Corona maatregelen zijn we als vereniging in veel mindere mate in staat geweest onze sport te beoefenen. Inmiddels is duidelijk dat de vereniging daardoor ook minder kosten hoeft te maken. Onder andere omdat de gemeente huur voor de sporthal deels niet in rekening brengt en de Nevobo competitie gelden deels niet in rekening brengt. Het bestuur doet daarom het voorstel om per lid minder aan contributie in rekening te brengen. Degenen die alles al hebben betaald kunnen dit terug gestort krijgen. De 3e en laatste periode zal niet worden gefactureerd. BESLUIT: De aanwezige leden hebben met grote meerderheid ingestemd met het voorstel om de contributie voor het seizoen 2020/2021 met 1/3 van het Zovoc lidmaatschapsgeld te verlagen. Voor seniorleden is dit bijvoorbeeld 90 euro  (38 stemmen voor, 1 tegen).

  • Investering in beachvelden

Zovoc krijgt in goed overleg met de Gemeente Zoetermeer de mogelijkheid om beachvolleybalvelden aan te leggen schuin achter onze sporthal “De Limiet”. In eerste instantie 3 velden. Eventuele uitbreiding in velden en/of aantrekkelijker maken kan na gebleken succes plaatsvinden. Deze velden kunnen door Zovoc leden tegen een geringe contributie (30 euro per seizoen) gebruikt worden om vrij te spelen. Ook zullen specifieke beachvolleybal trainingen worden aangeboden i.s.m. Beachvolleybalschool Sweet Lake Beach van Ed Bontrop. Om deze velden te kunnen aanleggen is een investering van 25.000 – 30.000 euro nodig. Aan de leden is het voorstel voorgelegd of deze beachvolleybalvelden moeten worden aangelegd en het bestuur het mandaat krijgt om deze investering in het uiterste geval uit de reserves te financieren (dit heeft niet de voorkeur en er wordt gezocht naar alternatieve investeringsbronnen, waaronder inleg contributie restitutie en/of crowdfunding en/of sponsoring).

BESLUIT: De aanwezige leden hebben met grote meerderheid ingestemd met het voorstel om beachvolleybalvelden aan te leggen en exploiteren. (38 stemmen voor, 1 tegen)

 HELP ONS OM ZOVOC BEACH TE REALISEREN!

Zoals hier boven gemeld is er een behoorlijk bedrag nodig om de beachvolleybalvelden te realiseren. In totaal 25.000 tot 30.000 euro. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen hebben we jouw hulp hard nodig!

Je kan ons op 3 manieren helpen:

  1. De contributie korting voor seizoen 2020/2021 die je (terug) kan krijgen (bijvoorbeeld seniorleden € 90,– , jeugdleden € 63,– en cmv leden € 55,67) investeer je in Zovoc beach. Als tegenprestatie betaal je dit seizoen geen contributie voor Zovoc beach en kan je onbeperkt gebruik maken van de beachvelden (waarde 30 euro). Laat ons via dit formulier weten wat jij wil.
  2. Je zet je in om middels onze crowdfunding actie familie, vrienden, kennissen geld in te zamelen. Ga naar https://gf.me/u/zn5aup en doneer en/of deel onze oproep op jouw social media
  3. Je bedenkt met je team een leuke actie om geld op te halen. (Kijk eens op Facebook pagina van Volley2B voor hele leuke voorbeelden https://www.facebook.com/Volley2B). Onze PR commissie kan de promotie van jouw actie verzorgen. Neem daarvoor contact op via pr@zovoc.nl.
  4. Verbind jouw bedrijf als sponsor aan Zovoc beach. Er zijn verschillende sponsor pakketten en maatwerk is mogelijk. Tegen een jaarlijkse vergoeding krijgt je bedrijf de mogelijkheid om zich op verschillende manier te profileren bij alle bezoekers van Zovoc beach. Neem daarvoor contact op via pr@zovoc.nl.
Top