Home - Kernwaarden, missie, visie

Kernwaarden, missie, visie

Introductie

Zovoc is een volleybalvereniging in ontwikkeling en groeit en bloeit als nooit tevoren. Dit ondanks het feit dat de vereniging al sinds 1954 bestaat.

De laatste jaren (2012-2020) hebben voornamelijk in het teken gestaan van het realiseren van groei, met name bij jeugd. Hierin zijn we goed geslaagd en qua organisatie en werving van jeugd, met name CMV, hebben we inmiddels een motor waardoor we kunnen blijven groeien. Ook hebben we groei gerealiseerd in het aantal trainers en scheidsrechters.

Groei is echter nooit het doel op zich geweest. Groei was nodig om Zovoc als vereniging aantrekkelijker te maken voor haar bestaande en nieuwe leden. Groei in kwantiteit betekende groei in kwaliteit. Groei betekende financieel gezond en ruimte om te investeren. In sporthal, in trainers, in activiteiten. Groei betekende meer ruimte voor persoonlijke groei en als team.

Zovoc staat nu voor de uitdaging om deze groei te te laten leiden tot een duurzaam florerende volleybalvereniging die in het hart van Zoetermeer en de volleybalgemeenschap in Nederland staat.

Om te bepalen wat we hiervoor moeten doen hebben we als Bestuur een situationele- en SWOT* analyse uitgevoerd, de mening en input gevraagd van onze leden én gebruik gemaakt van uitstroom onderzoek door de Nevobo.

Op basis van al deze input hebben we onze droom en doelstellingen bepaald voor de periode 2020 – 2024 (seizoen 2020/2021 tm 2024/2025). Klik hier om ons beleidsplan 2020-2024 te lezen.

Hieronder beschrijven wij onze missie, visie en kernwaarden. Ieder seizoen kijken we waar we staan, of we nog op de juiste weg zijn om onze droom te realiseren en welke specifieke acties dat seizoen nodig zijn. Deze acties leggen we vast in onze seizoensplannen.

Kernwaarden

  •  Sportiviteit en respect

Sportiviteit en respect staan voor ons voorop. Volleybal is een teamsport. Het team is groter dan alleen je volleybalteam. Je medespelers, de vele vrijwilligers én tegenstanders maken volleyballen mogelijk. We streven dan ook naar teamspirit door de hele vereniging heen. Of je nou speler, scheidsrechter, teller, supporter of bestuurslid bent. We doen het samen, met respect voor elkaar én voor de tegenstander. Waarom? Omdat jij dat verdient en de ander ook.

  • Wij doen het samen

Zovoc is een vereniging. Dit impliceert een andere benadering van verbinding. Wij maken het graag expliciet. Lid zijn van Zovoc is geen zakelijke, financiële transactie gericht op consumeren maar een duurzame verbinding waarbij we in vereniging samen proberen doelen te bereiken. Individuele én gezamenlijke. Prestaties en sfeer. Volleybal is teamsport! Niet alleen in de beoefening van de sport maar ook om het beoefenen mogelijk te maken. Zovoc maken we samen.

  • Iedereen telt mee

We zijn allen verschillend maar minimaal één ding verbind ons allen. De interesse voor onze sport, volleybal. Wat je ook doet binnen de vereniging, wie je ook bent, hoe oud of jong je bent, hoe goed of minder goed je kan volleyballen, recreatief of competitief bij ons telt iedereen mee.

Missie

Het is onze missie om over de as van onze sport, volleybal, een waardevolle bijdrage te leveren aan een sportief, gezond en gelukkig leven voor onze leden.

De voordelen van volleybal gaan namelijk veel verder dan alleen de gezondheidseffecten van lichamelijke inspanning. Volleybal is goed voor de karaktervorming, bevordert zelfkennis en respect voor anderen, ontwikkelt vriendschappen, een fair-playmentaliteit en het versterkt de gemeenschap door mensen bij elkaar te brengen.

Daarom willen wij DE Zoetermeerse volleybalvereniging zijn waar volleybal liefhebbers en geïnteresseerden uit de Zoetermeerse regio zich thuis en verbonden mee voelen en waar zij hun volleybal talenten maximaal kunnen benutten en ontwikkelen. Op het veld recreatief of competitief en/of naast het veld als vrijwilliger. Van beginner tot ?

Visie

Zovoc is de enige volleybalvereniging in Zoetermeer. Zovoc wil daarom in de Zoetermeerse regio een belangrijke rol in spelen in het verbinden van mensen. Dit doen we over de as van onze sport en passie, volleybal. Om hierin succesvol te zijn doen we dit in samenwerking met de Gemeente, Nevobo, andere sportverenigingen in Zoetermeer én met partner volleybalverenigingen in onze regio.

Zovoc is er voor en door haar leden. Leden die een duurzame verbondenheid (vereniging) willen en voelen met Zovoc. Wij kiezen er daarom bijvoorbeeld bewust voor om niet langer zelf actief volleyballers te werven uit andere steden, dorpen of regio’s zodat Zovoc op een bepaald niveau kan spelen. We willen Zovoc zo leuk en goed maken dat volleyballers zich uit eigen beweging willen verbinden. Onze leden bepalen het niveau waarop gespeeld wordt. Dat betekent niet dat we geen ambities hebben. Om interessant te zijn en blijven is volgens ons een speelniveau op minimaal 2e/top 3e divisie voor onze 1e teams noodzakelijk en het hebben van alle niveaus daaronder.

Wij zetten ons daarom in om de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om je maximaal te kunnen ontwikkelen. Zoals hele goede trainers/coaches en een duidelijk opleidingsplan. Indien je meer aan kan dan Zovoc kan bieden ondersteunen we je door je in verbinding te brengen met faciliteiten buiten de vereniging (RTC/andere vereniging). Dit geldt ook andersom. Wij staan er voor open om volleyballers van andere verenigingen opleidingskansen te bieden die hun vereniging zelf niet kan invullen. Dit doen we altijd transparant en in goed overleg tussen voorzitters en JC of SC van beide verenigingen.

Zovoc is een vereniging. Dit impliceert een andere benadering van verbinding. Wij maken het graag expliciet. Lid zijn van Zovoc is geen zakelijke, financiële transactie gericht op consumeren maar een duurzame verbinding waarbij we samen_werken om doelen te bereiken. Individuele én gezamenlijke. Sportief en sociaal. Volleybal is teamsport!

Wij geloven dat de jeugd de toekomst heeft. Daarom blijft een belangrijke prioriteit het aantrekken en behouden van jeugd. Tegelijkertijd vergeten wij onze senioren niet. De maatschappij vergrijst en zo ook onze senioren teams. We willen ook hen graag blijven binden en boeien. Als vrijwilliger die zijn/haar kennis en ervaring overdraagt aan de jeugd en/of als speler in een beter passende volleybal- of competitievorm.

Ook ouders/verzorgers betrekken we graag meer actief bij onze vereniging. Hun hulp is hard nodig om de groei van onze jeugd te helpen faciliteren en volleybal mogelijk te maken. Zij zijn onze grootste supporters!

Top