Home - Inventarisatieformulier jeugd

Inventarisatieformulier jeugd

Zovoc wil er alles aan doen om jullie met zo veel mogelijk plezier te laten volleyballen. Daarbij hoort ook de indeling van iedere speler in een passend team. Je kunt ons daarbij helpen door deze inventarisatie in te vullen. Volleyballen is namelijk nog leuker in een team met dezelfde inzet en motivatie! De reden om te volleyballen verschilt per speler; sommigen vinden het een leuke afleiding van school, anderen willen graag zo goed mogelijk worden.

Zovoc heeft de ambitie om bij alle jeugdspelers, op elk niveau en elke leeftijd, eruit te halen wat er in zit. Dit geldt zowel voor je plezier als voor het niveau waarop je kunt spelen. Zo bekijkt de club ieder jaar of het mogelijk is om in elke leeftijdscategorie een team uit te laten komen op het hoogste niveau en houden we ons continu bezig met de doorstroommogelijkheden voor spelers die beter kunnen.

De trainers hebben een goed beeld geschetst van eenieders capaciteiten en potentie. Ook hebben zij een impressie gegeven van de inzet en opkomst bij trainingen en wedstrijden. In deze inventarisatie vragen we om je mening en ambitie. Dit alles is de basis waarop het technisch kader van Zovoc een concept teamindeling maakt voor het nieuwe seizoen.

Deze inventarisatie is dus erg belangrijk voor de conceptindeling. Zo stel je ons op de hoogte of je motivatie en/of ambitie om te volleyballen is veranderd, of wellicht verschilt van het beeld dat je trainer van je heeft. Nadat we dit allemaal hebben gecontroleerd, publiceren we rond 1 juni de definitieve teamindelingen voor volgend seizoen.

Top