Contributie

Contributie

Tijdens de ALV wordt de contributie voor het komende seizoen vastgesteld.
Kort daarna zal de eerste factuur volgen.
De facturatie wordt verzorgd door DirectPay. De mail, met daarin de opgemaakte factuur, zal dan ook van DirectPay afkomstig zijn.
Dit zal drie keer per seizoen plaatsvinden:
1. De laatste week van september.
2. De laatste week van november.
3. De laatste week van februari.

Het is belangrijk dat zowel het juiste emailadres als de juiste NAW gegevens bekend zijn bij de ledenadministratie.
Geef een wijziging dus altijd tijdig door! Wanneer dit niet op tijd gebeurt, is de vereniging niet verantwoordelijk voor de extra kosten die hieruit voortvloeien.
Mocht er zich onverhoopt toch een probleem voordoen, kan er contact opgenomen worden met de penningmeester (Roy Goedman) via penningmeester@zovoc.nl.

De contributie is als volgt onder te verdelen:

Senioren
Jeugd
Cool Moves Volley (CMV)
Volleybalspeeltuin (VBS)
Volleybalschool
Recreanten
Recreanten (alleen trainen)
Blessure- / zwangerschapslid
Tweede training:

Leden kunnen zich opgeven bij, of worden uitgenodigd door de technische- (tc@zovoc.nl) of jeugdcommissie (jc@zovoc.nl), voor een tweede training per week. Na de tweede keer meetrainen wordt de contributie voor twee keer per week trainen, in de eerstvolgende periode, in rekening gebracht.
Naast het meetrainen bij andere teams wordt voor jeugdspelers een talententraining georganiseerd. Hiervoor worden additionele kosten in rekening gebracht.

Opzegging:

Zie pagina ‘Lidmaatschap

Top