Home - Contributie en tenue

Contributie en tenue

Contributie

Tijdens de ALV wordt de contributie voor het komende seizoen vastgesteld. Kort daarna zal de eerste factuur volgen.
De facturatie wordt verzorgd door Excellent Incasso. De mail, met daarin de opgemaakte factuur, zal dan ook van hen afkomstig zijn.
Dit zal drie keer per seizoen plaatsvinden:
1. De laatste week van september.
2. De laatste week van november.
3. De laatste week van februari.

Het is belangrijk dat zowel het juiste emailadres als de juiste NAW-gegevens bekend zijn bij de ledenadministratie.
Geef een wijziging dus altijd tijdig door! Wanneer dit niet op tijd gebeurt, is de vereniging niet verantwoordelijk voor de extra kosten die hieruit voortvloeien.
Mocht er zich onverhoopt toch een probleem voordoen, kan er contact opgenomen worden met de penningmeester (Roy Goedman) via penningmeester@zovoc.nl.

Korting op contributie

Zovoc is aangesloten bij de ZoetermeerPas. Dit betekent dat je bij het tonen van de pas korting krijgt op de contributie. Stuur een kopie van de pas naar penningmeester@zovoc.nl en de penningmeester zal dit verder afhandelen.

Heb je ondanks de bijdrage vanuit de ZoetermeerPas nog steeds onvoldoende financiële middelen hebben om je kind(eren) te laten sporten? Dan is er ook nog de mogelijkheid om hiervoor een extra financiele bijdrage te krijgen via Leergeld Zuid-Holland Midden. Kijk hier voor meer informatie: https://www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-voorziening-sport-en-cultuur/.

De contributie is als volgt onder te verdelen:

Senioren

Jaarcontributie: € 390,– bij betaling ineens, dit is incl. de NeVoBo, huur van het tenue en vrij spelen op de beachvelden.

In termijnen: € 395,–: 3 perioden, elk € 131,67

De extra kosten voor twee keer trainen per week zijn € 50,–.

Senioren (alleen trainen)

Jaarcontributie: € 216,– bij betaling ineens.

In termijnen: € 221,– : 3 perioden, elk : € 73,67.

Jeugd en CMV6

Jaarcontributie: € 280,50 bij betaling ineens, dit is incl. de NeVoBo, huur van het tenue en vrij spelen op de beachvelden.

In termijnen: € 285,50: 3 perioden, elk € 95,17.

De extra kosten voor twee keer trainen per week zijn € 75,–.

Cool Moves Volley (CMV)

Jaarcontributie: € 213,00 bij betaling ineens, dit is incl. de NeVoBo en huur van het tenue en vrij spelen op de beachvelden.

In termijnen: € 218,00: 3 perioden elk  € 72,67

De extra kosten voor twee keer trainen per week zijn € 75,–.

Kosten voor het meespelen bij de jeugd is nog eens € 60,– extra.

Volleybalspeeltuin (VBS)

Jaarcontributie: € 132,50 bij betaling ineens incl. de NeVoBo.

In termijnen: € 137,49,–: 3 perioden, elk  € 45,83

Kosten voor het meespelen bij de CMV is nog eens € 60,– extra.

Volleybalschool

Is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt altijd apart aan de ouders gemeld voor de betaling,

Indien men meer dan twee keer is geweest wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Over het algemeen is het bedrag kostendekkend.

Tweede training:

Leden kunnen zich opgeven bij, of worden uitgenodigd door de senioren- (sc@zovoc.nl) of jeugdcommissie (jc@zovoc.nl), voor een tweede training per week. Na de tweede keer meetrainen wordt de contributie voor twee keer per week trainen, in de eerstvolgende periode, in rekening gebracht.
Naast het meetrainen bij andere teams wordt voor jeugdspelers een talententraining georganiseerd. Hiervoor worden additionele kosten in rekening gebracht.

Opzegging:

Zie pagina ‘Lidmaatschap

Clubkleding

De officiële clubkleur van Zovoc is donkerblauw, met steunkleuren rood en wit.

In het seizoen 2022/2023 is de volledige vereniging weer in het nieuw gestoken van het merk Macron. Het design van het shirt is uniek en door de leden zelf bepaald.

Elk lid huurt zijn / haar tenue per seizoen van de vereniging. Jeugd- en seniorenleden betalen € 25, – per seizoen, de jongste CMV jeugd betaalt € 20,- per seizoen.

Het tenue is van de vereniging en je hebt het in bruikleen. Zorg er daarom goed voor en gebruik het wasvoorschrift dat in het tenue staat. Knip dus ook geen labels uit broek of shirt, dan is het niet meer bruikbaar binnen de vereniging en beschouwen we dit als ‘kwijtraken’. Er mogen ook geen namen in de shirtjes of broekjes worden geschreven.

De nummers van het shirt worden bepaald door Zovoc.  Hou daarom de nummers aan die bij het uitdelen zijn gegeven, zodat de administratie van de nummers blijft kloppen. Dit is met name van belang bij het invallen in een ander team of de samenstelling van nieuwe teams.

De kosten van eventueel verlies zullen in principe op het Zovoc lid verhaald worden, conform het Huishoudelijk Reglement.

Naast het wedstrijdtenue is het mogelijk dat je als team dezelfde trainingspakken, inspeelshirts, tassen etc. wilt.
Om hierin te voorzien kun je via de webshop zelf (of als team) deze zaken aanschaffen.
Zie hiervoor https://www.emsporting.nl/zovoc-shop.

Voor vragen over de clubkleding, kan je een mailtje sturen naar kleding@zovoc.nl

Top