Home => Contributie

Contributie

Contributie

Tijdens de ALV wordt de contributie voor het komende seizoen vastgesteld. Kort daarna zal de eerste factuur volgen.
De facturatie wordt verzorgd door DirectPay. De mail, met daarin de opgemaakte factuur, zal dan ook van hen afkomstig zijn.
Dit zal drie keer per seizoen plaatsvinden:
1. De laatste week van september.
2. De laatste week van november.
3. De laatste week van februari.

Het is belangrijk dat zowel het juiste emailadres als de juiste NAW-gegevens bekend zijn bij de ledenadministratie.
Geef een wijziging dus altijd tijdig door! Wanneer dit niet op tijd gebeurt, is de vereniging niet verantwoordelijk voor de extra kosten die hieruit voortvloeien.
Mocht er zich onverhoopt toch een probleem voordoen, kan er contact opgenomen worden met de penningmeester (Roy Goedman) via penningmeester@zovoc.nl.

Korting op contributie

Zovoc is aangesloten bij de ZoetermeerPas. Dit betekent dat je bij het tonen van de pas korting krijgt op de contributie. Stuur een kopie van de pas naar penningmeester@zovoc.nl en de penningmeester zal dit verder afhandelen.

De contributie is als volgt onder te verdelen:

Senioren

Jaarcontributie: € 375,– bij betaling ineens, dit is incl. de NeVoBo (€ 80,00) en huur van het tenue (€ 25,00).

In termijnen: € 380,–:

1e periode € 196,67,

2e + 3e periode € 91,67.

De extra kosten voor twee keer trainen per week zijn € 50,–.

Senioren (alleen trainen)

Jaarcontributie: € 201,– bij betaling ineens.

In termijnen: € 206,–

3 periodes van: € 68,67.

Jeugd

Jaarcontributie: € 265,50 bij betaling ineens, dit is incl. de NeVoBo (€ 51,50) en huur van het tenue (€ 25,00).

In termijnen: € 270,50:

1e periode € 141,17,

2e + 3e periode € 64,67)

De extra kosten voor twee keer trainen per week zijn € 75,–.

Cool Moves Volley (CMV)

Jaarcontributie: € 205,50 bij betaling ineens, dit is incl. de NeVoBo (€ 18,50) en huur van het tenue (€ 20,00).

In termijnen: € 210,50:

1e periode € 95,84,

2e + 3e periode € 57,33.

De extra kosten voor twee keer trainen per week zijn € 75,–.

Kosten voor het meespelen bij de jeugd is nog eens € 60,– extra.

Volleybalspeeltuin (VBS)

Jaarcontributie: € 125,– bij betaling ineens incl. de NeVoBo.

In termijnen: € 130,–:

3 periodes van € 43,33.

Kosten voor het meespelen bij de CMV is nog eens € 60,– extra.

Volleybalschool

Is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt altijd apart aan de ouders gemeld voor de betaling,

Indien men meer dan twee keer is geweest wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Over het algemeen is het bedrag kostendekkend.

Recreanten

Jaarcontributie: € 207,– bij betaling ineens, dit is incl. de NeVoBo (€ 20,–).

In termijnen: € 212,–:

1e periode € 84,–,

2e + 3e periode € 64,–.

Recreanten (alleen trainen)

Jaarcontributie: € 155,– bij betaling ineens.

In termijnen: € 160,–:

3 periodes van € 53,33.

Blessure- / zwangerschapslid

Jaarcontributie: € 64,– en wordt altijd in een keer betaald, incl. de NeVoBo (€ 10,–).

Tweede training:

Leden kunnen zich opgeven bij, of worden uitgenodigd door de senioren- (sc@zovoc.nl) of jeugdcommissie (jc@zovoc.nl), voor een tweede training per week. Na de tweede keer meetrainen wordt de contributie voor twee keer per week trainen, in de eerstvolgende periode, in rekening gebracht.
Naast het meetrainen bij andere teams wordt voor jeugdspelers een talententraining georganiseerd. Hiervoor worden additionele kosten in rekening gebracht.

Opzegging:

Zie pagina ‘Lidmaatschap

Top