Home - Commissies

Commissies

Zoals de meeste verenigingen, draait Zovoc op vrijwilligers die zich inzetten voor diverse commissies. Hieronder staan de commissies die wij nu bij Zovoc hebben. Klik op een commissie om meer te lezen en contact op te nemen met de betreffende commissie.

Technischecommissie

De Technische commissie (TC) draagt zorg voor alle zaken van volleybaltechnische aard, zoals het indelen van de teams en het aanstellen van trainers. Constante uitdaging voor de commissie is het vinden van trainers voor alle teams, waarbij het niveau en de ambitie van de trainers goed op de teams moet aansluiten. Zorgpunt hierbij is het vinden van trainers voor met name de lager spelende teams.
De Technische Commissie draagt verder zorg voor alle teams binnen de vereniging. Zowel senioren als jeugdteams.

De taken van de TC zijn:

 • Het samenstellen van de teams.
 • Nieuwe leden begeleiden en onderbrengen in teams.
 • CMV toernooi Zovoc organiseren.
 • Teams inschrijven bij de NeVoBo (jeugd) en CMV Haaglanden (CMV).
 • Het organiseren van de trainingen en regelen van trainers en coaches.
 • Het organiseren van de mei selectietrainingen.
 • Jaarlijks inventariseren van wensen en evalueren van het seizoen.
 • Verstrekken van informatie op ouderinformatieavonden.
 • Promoten van volleybal bij scholen en buitenschoolse opvang.
 • Jeugdleden stimuleren om mee te helpen bij de trainingen van de jongste jeugd.
 • Ouders en jeugdleden stimuleren om nevenactiviteiten te organiseren.
 • Ondersteunen van trainers door middel van cursussen, clinics en geven van trainersinformatie.
 • Ondersteunen van coaches.
 • Extra trainingen voor selectieteams en techniektraining organiseren.

De volgende personen zitten in de TC:

 • Rik Brouwer (voorzitter TC)
 • Annette Wienholts (coördinator Heren 1 en 2)
 • Toni Glasbergen (coördinator Heren 3, 4 en 5)
 • Anouk Bruggink (coördinator Dames 1 en 2)
 • Cees Beentjes (coördinator Dames 3, 4 en 8)
 • Wendy Grul (coördinator Dames 5, 6 en 7)
 • Sven van Mierlo (coördinator Jongens A en B)
 • Lori van Krevelen (coördinator Meisjes A en B)
 • Esther Vis en Sharon Moor (coördinator Jongens en Meisjes C)
 • Judith Stolk en Giedo Stolk (coördinator CMV niveau 6)
 • Maaike Sonneville (coördinator CMV)

Voor vragen aan de seniorencommissie kan je contact opnemen via het contactformulier.

Zaalcoördinatie en Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat onderhoudt de contacten met de NeVoBo. Dit gaat over het inschrijven van teams bij de bond, de in te delen wedstrijden per half seizoen, het bijhouden van wijzigingen in het wedstrijdenschema en het checken van de beschikbaarheid van de zaal. Carlo Knijnenburg verzorgt deze taak voor Zovoc.

Het secretariaat werkt nauw samen met de zaalcoördinatie. Alle teams van Zovoc hebben verplicht zaaldienst. Dit betekent dat elk team per seizoen tel- en/of fluitbeurten moet verzorgen in de Noordwesterhal. De zaalcoördinator is verantwoordelijk voor het toewijzen van scheidrechters, tellers en eventuele vlaggers. Deze functie wordt nu ingevuld door Rik Brouwer.

Klik hier om contact op te nemen met de zaalcoördinatoren/wedstrijdsecretariaat.

Scheidsrechterszaken

De coördinator voor de scheidsrechters is Jan Willem Schotel. Hij is de contactpersoon namens Zovoc richting de NeVoBo m.b.t. de aanwijzing van uitfluitende scheidsrechters.

Verder zorgt hij samen met de senioren commissie ook voor de werving en opleiding van nieuwe scheidsrechters. Het streven is dat elk team binnen Zovoc twee scheidrechters levert. Hiervoor moet een basiscursus worden gevolgd. Deze wordt jaarlijks in september aangeboden.

Onder de downloads kan je bij wedstrijdzaken alle informatie vinden inzake de arbitrage; cursus informatie/ regels en tekens/ het wedstrijdformulier etc.

Klik hier om contact op te nemen met de scheidsrechter coördinatoren.

Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert elk seizoen diverse activiteiten, zowel voor de leden van Zovoc als voor ‘buitenstaanders’. De diverse activiteiten lopen uiteen voor jeugd tot senioren. Enkele voorbeelden zijn:

 • Septembertoernooi
 • Bedrijventoernooi
 • Beachweekend
 • Jeugdkamp

Al het nieuws van de commissie is te vinden onder activiteiten. Voor vragen en of opmerkingen kan het contactformulier ingevuld worden. 

PR- en Sponsorcommissie

Deze commissie beheert de website, alle social media en de inhoud daarvan. Zij zijn verantwoordelijk voor zowel het behouden van relaties met onze sponsoren als voor het benaderen van nieuwe sponsoren. Daarnaast heeft zij ook contact met de (regionale) pers.
De volgende personen zitten in de PR-commissie:

 • Myriam Dijck
 • Vera Hulsebosch
 • Evelien Beentjes
 • Diego Masselink
 • Tim Goedman
 • Roy van der Laan
 • Fred Sonneville (voorzitter en lid van Bestuur)
 • Jos de Steur

Zovoc heeft sponsoren nodig om extra kwaliteit op volleybaltechnisch gebied te ontwikkelen en te garanderen (bijvoorbeeld voor nieuw materiaal/ inzet gekwalificeerde trainers). Daardoor kunnen de sportieve doelstellingen op termijn haalbaar blijven en kunnen er extra activiteiten binnen de vereniging worden georganiseerd.
Zovoc kent een sponsorbeleid met verschillende sponsorvormen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld teamsponsoring of sponsoring van een clubactiviteit.

Heb je vragen over ons sponsorbeleid of ben je geïnteresseerd in sponsor worden van Zovoc? Dan staat de sponsorcommissie je graag te woord.
Klik hier om contact op te nemen met de PR- en sponsorcommissie.

Hierbij ook nog het volgende: Er is een start gemaakt met het sponsorbeleid, maar zoals met veel activiteiten bij Zovoc wordt ook dit door een ( te) kleine groep gedaan. Hulp is dan ook altijd welkom. Lijkt je het wat om hiermee aan de slag te gaan, meld je dan bij het bestuur.

Barcommissie

Zovoc heeft de bar in de Noordwesterhal, samen met badmintonvereniging Conquesto, in eigen beheer. Voor onze gasten, spelende tegenstanders en bezoekers is het van groot belang dat er altijd een drankje gekocht kan worden.

Ook heeft het een groot voordeel dat de inkomsten, die hieruit voortvloeien voor de vereniging zijn en dat de prijzen in de kantine aantrekkelijk blijven voor haar leden en haar bezoekers. Voor het goed laten functioneren van de bar is de inzet van vrijwilligers erg belangrijk.

De barcommissie is altijd op zoek naar vrijwilligers, die een paar uur een bardienst wil draaien. Ook spelers die voor of na hun eigen wedstrijd 2 tot 3 uurtjes bar willen draaien zijn van harte welkom. Het is een leuke manier om zo de andere leden/ spelers te leren kennen!

Klik hier om contact op te nemen met de barcommissie.

Top