Home - Cool Moves Volley (6 tot 12)

Cool Moves Volley (6 tot 12)

"Bewegen met plezier doe je hier!"

“Cool Moves Volleybal” (CMV) is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De training duurt een uur en is iedere zaterdag tussen 09.00 en 12.00 in sporthal de Brabanderhove in Buytenwegh. In de CMV wordt de kinderen de beginselen van het volleyballen bijgebracht. De kinderen worden op (leeftijd en/of vaardigheid) niveau in teams ingedeeld en spelen vier tegen vier op een klein veld (team kan meer dan 4 spelers zijn). Eens per maand spelen zij op zaterdag ochtend of middag in de regio een toernooi tegen CMV teams van andere verenigingen. De focus ligt op bewegen én de basis volleybaltechnieken aanleren.
Rond 12 jaar stromen de CMV-kinderen door naar de Jeugd.

Zovoc heeft 19 CMV teams. Deze teams spelen in de niveaus twee tot en met vijf. Ze spelen acht toernooien in een seizoen. Deze worden bij een aantal verenigingen georganiseerd.

Hiernaast kun je op de niveau's klikken om te zien wie er in de CMV teams zitten. Hieronder vind je meer informatie over de toernooien, wedstrijdschema's en spelregels.

Een week voor elk toernooi, wordt er op de website cmvhaaglanden.nl het wedstrijdschema gepubliceerd.

Toernooischema

Hieronder staat het schema voor de toernooien. (bron: cmvhaaglanden.nl)

Door de maatregelen van het RIVM en COVID-19 dit jaar kunnen er nog veel dingen veranderen. Houdt cmvhaaglanden.nl dus goed in de gate.

Datum
Vereniging
Sporthal (onder voorbehoud)
31 Oktober 2020 Velo Velohal, Wageningen
21 November 2020 Kalinko Sporthal Houtrust, Scheveningen
12 December 2020 ?
16 Januari 2021 Kratos ’08 Sporthal Tanthof, Delft
13 Februari 2021 Zovoc De Limiet, Zoetermeer
20 Maart 2021 Volevo Forum Kwadraat, Voorburg
17 April 2021 Netwerk Viergang, Pijnacker

Wijzigingen Cool Moves Volley spelregels 2017-2018
Aanpassingen vooral om spelplezier te verhogen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsvoorstel. Nadat de Bondsraad het voorstel in december vorig jaar aannam, zal de komende jaren intensief worden ingezet op drie speerpunten: aanbod, kader en jongens. De gedachte dat ieder kind op zijn of haar niveau moet kunnen genieten van volleybal, het spelplezier, staat hierin centraal. In het beleidsvoorstel Jeugd werden naast spelplezier de volgende uitgangspunten vastgesteld: De methodiek is gebaseerd op de algemene motorische ontwikkeling van het kind tot 12 jaar.

De methodiek werkt van sportbreed naar sportspecifiek aanbod De methodiek leert het kind stapsgewijs alle vaardigheden van volleybal, voorbereidend op 6 x 6 volleybal De methodiek moet altijd en overal gespeeld kunnen worden. De methodiek past bij de belevingswereld van jongens en meisjes.

Resultaat

Een projectgroep die bestond uit een externe projectleider, de werkgroep Jeugd van de bond, en ‘criticasters’ Roy Wassen, Rogier van Megelen en Sven Walleze werkten aan de doorontwikkeling van de huidige CMV-methodiek. Zij zetten onder meer een enquête uit naar alle verenigingen. Ruim 300 clubs gaven hun mening, op basis waarvan er vanaf het komende seizoen een aantal wijzigingen binnen CMV zullen worden doorgevoerd en een aantal nieuwe ideeën zal worden getest. De testfase zal in samenwerking met clubs worden opgezet; in mei ontvangen verenigingen daarover meer informatie.

Wijzigingen per seizoen 2017-2018

Hieronder volgt een opsomming van de regels die vanaf komend seizoen wijzigen. Deze nieuwe spelregels, met daarin ook een toelichting op de wijzigingen, worden op een later moment nog aan alle verenigingen verstuurd.

  • Algemeen: Teams mogen in plaats van uit 4, ook uit 3 spelers bestaan.
  • Niveau 2: Wanneer er onduidelijkheid is over wie het veld moet verlaten, spelen de kinderen eenmaal Steen-Papier-Schaar. De verliezer verlaat het veld (dit is geen verplichte regel, maar een advies).
  • Vang-gooi beweging: er is onduidelijkheid over hoe deze beweging uitgevoerd moet worden. In de nieuwe spelregels wordt beschreven wat er WEL de bedoeling is, in plaats van wat NIET de bedoeling is.
Top