CMV

Zovoc kent twintig CMV teams. Negentien daarvan spelen in de niveau's twee tot en met vijf. Één CMV teams speelt in de nevobo-competitie mee in niveau zes. De negentien CMV teams in de niveau's twee tot en met vijf, spelen acht toernooien in een seizoen. Deze worden bij een aantal verenigingen georganiseerd.

Hiernaast kun je op de teams klikken om te zien we er in de CMV teams zitten. Hieronder vind je meer informatie over de toernooien, wedstrijdschema's en spelregels.

Een week voor elk toernooi, wordt er op de website cmvhaaglanden.nl het wedstrijdschema gepubliceerd.

Toernooischema

In het seizoen 2017-2018 worden er ook weer 8 toernooien georganiseerd. Hieronder staat het schema. (bron: cmvhaaglanden.nl)

Datum
Vereniging
Sporthal (onder voorbehoud)
30 september 2017 Inter Rijswijk Marimbahal, Rijswijk
28 oktober 2017 Kratos ’08 Sporthal Tanthof, Delft
25 november 2017 Kalinko Sporhal Houtrust, Scheveningen
16 december 2017 * Monza Sporthal De Wielepet, Monster
20 januari 2018 Zovoc Noord Westerhal, Zoetermeer
17 februari 2018 PQV SC Vreeloo, De Lier
17 maart 2018 Netwerk De Viergang, Pijnacker
14 april 2018 Sovicos Sportcampus Zuiderpark, Den Haag

*) Het toernooi van 16 december is facultatief voor deelname en telt niet mee in de eindstand.

Wijzigingen Cool Moves Volley spelregels 2017-2018
Aanpassingen vooral om spelplezier te verhogen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsvoorstel. Nadat de Bondsraad het voorstel in december vorig jaar aannam, zal de komende jaren intensief worden ingezet op drie speerpunten: aanbod, kader en jongens. De gedachte dat ieder kind op zijn of haar niveau moet kunnen genieten van volleybal, het spelplezier, staat hierin centraal. In het beleidsvoorstel Jeugd werden naast spelplezier de volgende uitgangspunten vastgesteld: De methodiek is gebaseerd op de algemene motorische ontwikkeling van het kind tot 12 jaar.

De methodiek werkt van sportbreed naar sportspecifiek aanbod De methodiek leert het kind stapsgewijs alle vaardigheden van volleybal, voorbereidend op 6 x 6 volleybal De methodiek moet altijd en overal gespeeld kunnen worden. De methodiek past bij de belevingswereld van jongens en meisjes.

Resultaat

Een projectgroep die bestond uit een externe projectleider, de werkgroep Jeugd van de bond, en ‘criticasters’ Roy Wassen, Rogier van Megelen en Sven Walleze werkten aan de doorontwikkeling van de huidige CMV-methodiek. Zij zetten onder meer een enquête uit naar alle verenigingen. Ruim 300 clubs gaven hun mening, op basis waarvan er vanaf het komende seizoen een aantal wijzigingen binnen CMV zullen worden doorgevoerd en een aantal nieuwe ideeën zal worden getest. De testfase zal in samenwerking met clubs worden opgezet; in mei ontvangen verenigingen daarover meer informatie.

Wijzigingen per seizoen 2017-2018

Hieronder volgt een opsomming van de regels die vanaf komend seizoen wijzigen. Deze nieuwe spelregels, met daarin ook een toelichting op de wijzigingen, worden op een later moment nog aan alle verenigingen verstuurd.

  • Algemeen: Teams mogen in plaats van uit 4, ook uit 3 spelers bestaan.
  • Niveau 2: Wanneer er onduidelijkheid is over wie het veld moet verlaten, spelen de kinderen eenmaal Steen-Papier-Schaar. De verliezer verlaat het veld (dit is geen verplichte regel, maar een advies).
  • Vang-gooi beweging: er is onduidelijkheid over hoe deze beweging uitgevoerd moet worden. In de nieuwe spelregels wordt beschreven wat er WEL de bedoeling is, in plaats van wat NIET de bedoeling is.
Top