Home - Informatie voor bezoekers van sporthal De Limiet

Informatie voor bezoekers van sporthal De Limiet

Belangrijke informatie voor bezoekers van sporthal De Limiet | volleybalvereniging Zovoc

OP DIT MOMENT IS GEEN BEZOEK MOGELIJK ANDERS DAN DOOR ONZE EIGEN LEDEN

Zovoc nieuwsbrief: Extra corona update

Verdere aanscherping Corona regels: update 29/9/’20

Zoals iedereen vast heeft meegekregen gelden er vanaf vandaag 29/9 (voor in ieder geval 3 weken) wederom aangescherpte Corona regels.

Dit betekent voor het volleyballen (trainen/wedstrijden) bij ZOVOC concreet het volgende (in aanvulling op de algemeen bekend geachte regels zoals 1,5 meter etc.):

 • ALLEEN de volgende personen mogen per team nog de sporthal in:
  • Spelers
  • 1 coach en eventueel 1 assistent coach
  • 1 Scheidsrechter(s)
  • Teller(s)
  • 3 chauffeurs van het bezoekende team (niet zijnde speler/coach)
  • 1 Corona Coördinator van Zovoc per tijdsblok
 • GEEN publiek meer
  • Dit geldt voor zowel Zovoc publiek als voor publiek van andere verenigingen
  • Chauffeurs van bezoekende teams worden niet beschouwd als publiek maar als begeleiding en mogen wel naar binnen. Zovoc heeft het aantal (niet onderdeel vh team) chauffeurs van uitspelende teams gemaximeerd op 3!
  • Chauffeurs van thuis spelende teams mogen niet naar binnen!
 • De kantine blijft GESLOTEN
 • Blijf zo kort mogelijk in de sporthal (omgekleed aankomen, na de wedstrijd direct weg)
 • De kleedkamers zijn open. Maak hier zo min mogelijk gebruik van.
 • Niet spelende aanwezigen (scheidsrechter, teller(s), Corona Coördinator, (assistent) coach wordt door de Veiligheidsregio GEADVISEERD een mondkapje op te doen. Hierop wordt niet gehandhaafd. Wij laten het dan ook aan deze mensen zelf om dit advies wel of niet op te volgen.

Wil je meer (detail) weten? Kijk dan hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport of hier https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/29/volleybal-gaat-door-maar-zonder-publiek

Aanscherping Corona regels (update 24/9/2020)

Vanwege het snel toenemend aantal besmettingen zijn de Corona regels aangescherpt. De Gemeente Zoetermeer heeft aangekondigd intensiever te gaan controleren op de naleving van deze regels én niet te schuwen voor sancties (in het ergste geval sluiting) indien geconstateerd wordt dat de regels onvoldoende worden nageleefd.

Een Corona Coördinator van Zovoc ziet namens ons toe op naleving. Volg haar/zijn aanwijzingen op!

De belangrijkste (aangescherpte) regels in het kort:

 • Heb je (vage) klachten? Blijf dan thuis en laat je testen! Neem geen risico.
 • Supporters van bezoekende teams zijn niet toegestaan in de sporthal en kantine. Uitzondering hierop zijn maximaal 3 chauffeurs.
 • De kantine is alleen open voor Zovoc leden om te zitten en met de beperking dat vol=als alle zitplaatsen bezet zijn. Bezoekende teams kunnen een drankje halen in de kantine en deze opdrinken in een aparte daartoe bestemde ruimte (oude turnhal) of buiten.
 • Als je niet speelt dan zit je op 1,5 meter van elkaar tenzij jeugd onderling of huishouden.
 • Supporters mogen alleen plaatsnemen op de daartoe bestemde plekken langs de velden (achter de corridor muur in de zaal voor veld 1 en 4. In de hoeken van veld 2 en 3).
 • Als je niet kan zitten dan is het vol en verzoeken we je weer uit de sporthal / kantine te gaan.
 • Op de corridor zijn zitplaatsen niet toegestaan i.v.m. voldoende loopruimte om op 1,5 te blijven.
 • Wil je de kantine in? Dan moet je je apart registreren via je telefoon. Hoe staat aangegeven bij de kantine.

Vanwege het Coronavirus hanteert Zovoc de volgende regels in sporthal De Limiet (en andere trainingslocaties) in aanvulling op de algemene maatregelen (zoals 1,5 meter, thuis blijven bij klachten en handen wassen):

Algemeen

 • Volg de looproutes (aangegeven met pijlen) om onderling contact te beperken.
 • Voorkom opstoppingen en een te grote nabijheid van veel mensen bij aankomst en vertrek.
 • Beperk je aanwezigheid in de sporthal tot de minimale duur benodigd voor het spelen (of bekijken) van de wedstrijd.
 • Registratie is voor iedereen verplicht i.v.m. eventueel contactonderzoek door de GGD (lees verder voor meer informatie).
 • Tijdens trainingen zijn toeschouwers NIET toegestaan.

Kantine

De kantine in De Limiet is op beperkte tijden open én alleen voor de thuis spelende Zovoc teams. Op wedstrijddagen worden de openingstijden per week apart gecommuniceerd (afhankelijk van de beschikbaarheid van barpersoneel).

Voor de bezoekende / uit spelende teams is de kantine ook bij openstelling helaas niet toegankelijk i.v.m. het beperkt aantal mensen dat zich in de kantine mag bevinden.

Toeschouwers tijdens wedstrijden zijn BEPERKT toegestaan:

 • Bezoekende / uit spelende teams wordt verzocht geen toeschouwers/supporters mee te nemen. Begeleiding (zoals trainer/coach) en maximaal 2 niet-spelende chauffeurs zijn toegestaan.
 • Thuis spelende teams van Zovoc mogen toeschouwers laten komen tot maximaal 30 personen in totaal. Indien alle zitplaatsen in de zaal bezet zijn zal de volgende toeschouwer gevraagd worden te vertrekken.
 • Bij binnenkomst is registratie verplicht (via je telefoon). Hoe is aangegeven bij de entree.
 • ALLE niet-spelende aanwezigen moeten zitten op een daartoe bestemde zitplaats. Stoelen en banken mogen niet verplaatst worden. Staand een wedstijd bekijken is niet toegestaan. Plaatsnemen bij spelers op de bank is niet toegestaan.

Spelers

 • Spelende teams en hun begeleiding wordt verzocht maximaal 40 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan te komen (dus kom niet te vroeg).
 • Registratie van bezoekende spelers en begeleiding vindt plaats middels DWF.
 • Registratie van Zovoc teams doet de daarvoor aangewezen persoon in een apart formulier.
 • Houd je buiten het speelveld aan de afstand regels. Dit geldt ook voor niet-spelende spelers (reserves en trainer/coach).
 • Minimaliseer het gebruik van kleedkamers (maximaal 10 aanwezigen per kleedkamer).

Bedankt voor ieders medewerking!

Top